• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Zakelijke dienstverlening snelste betalers

Van alle branches betaalt de zakelijke dienstverlening het snelst. Een crediteur die een rekening naar de overheid stuurt, moet het langst wachten op zijn geld. Dit blijkt uit onderzoek van Graydon. Het verschil is precies 9 dagen.

Overheid betaalt één op de drie rekeningen te laat
De overheid is al jaren de langzaamste betaler van alle branches in Nederland.
De overheid betaald één op de drie rekeningen te laat en gemiddeld wordt na 49,6 dagen voldaan. Dit is een verslechtering van vorig jaar, toen werd gemiddeld na 48,5 dagen betaald. Op de tweede plaats van slechte betalers staan de grafische sector en de chemie & farmacie (48,8 dagen), opgevolgd door de transportbranche met een gemiddelde betaaltermijn van 47,7 dagen.

Gevolgen van te laat betalen
De gevolgen van te laat betalen zijn duidelijk. Iedereen wacht op elkaar met als gevolg een economie die steeds langzamer op gang komt. Graydon waarschuwt dan ook voor de financiële gevolgen voor ondernemingen en de invloed van een trage betalingsmoraal op het aantal faillissementen.

Oproep om tijdig te betalen voor overheid
De overheid onderschat de gevolgen van betalingsachterstanden voor de maatschappij en de economie. Het gaat om een groot bedrag dat nu buiten de economie blijft. Dit dupeert het bedrijfsleven ernstig. Kleine bedrijven zijn afhankelijk van deze betalingen en komen hierdoor in financiële problemen wat zelfs kan leiden tot faillissement.

Graydon geeft aan dat wanneer de overheid eerder zou betalen, en hun betalingstermijn terug zouden brengen naar 30 dagen, dit een positieve uitwerking heeft op de gehele handelsketen en het aantal faillissementen.

Bron: www.creditexpo.nl