• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Wat ontvangt u?

Een professionele incassoprocedure brengt kosten met zich mee, maar levert u in negen van de tien gevallen ook het meeste op. Daarbij moet u niet vergeten dat een debiteur een klant is, die u normaal gesproken ook voor de toekomst als klant wilt behouden. Dus ook in dat opzicht valt met een zorgvuldige aanpak veel winst te behalen!

Wat u na afloop van de incassoprocedure precies ontvangt? Dat is afhankelijk van het feit of uw debiteur wel of niet betaalt.

Uw debiteur betaalt alles:
• Wij dragen aan u af: hoofdsom plus rente
• Wij declareren u: niets

Uw debiteur betaalt niets (bv. faillissement, geen verhaal):
• Wij dragen aan u af: niets
• Wij declareren u: € 80,00 (zijnde de dossier- en informatiekosten)

Uw debiteur betaalt een deel van de hoofdsom:
• Wij dragen aan u af: het deel van de hoofdsom
• Wij declareren u: 15% over het geïncasseerde bedrag (met een minimum van € 80,00)

Afdracht binnen 24 uur
Wij doen er alles aan om nóg langer wachten op uw betaling te voorkomen. Daarom vinden onze afdrachten aan u altijd plaats binnen 24 uur nadat wij de vordering van uw debiteur hebben ontvangen.