• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Werkwijze

Onze wijze van incasseren is gebaseerd op slagvaardigheid en snelheid. Zodra u de vordering bij ons aanmeldt, via telefoon, fax of e-mail, maken wij direct een dossier aan en ondernemen wij de volgende stappen:

Stap 1
Dezelfde dag sturen wij uw debiteur een brief met het verzoek om de openstaande vordering vermeerderd met de wettelijke rente en de incassokosten, binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen aan NFD Incasso. Tevens wijzen wij uw debiteur op de consequenties wanneer niet aan het verzoek tot tijdig betalen wordt voldaan.

Stap 2
Wanneer uw debiteur de vordering en/of de rente en kosten niet voldoet, volgt een tweede brief. Nu echter met een betalingstermijn van vijf dagen na dagtekening.

Stap 3
Heeft uw debiteur de vordering en/of rente en kosten hierna nog steeds niet betaald? Dan brengen wij in overleg met u een dagvaarding uit, betekend door de gerechtsdeurwaarder.