• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Wanbetalers hypotheken

Bijna 92.000 consumenten kunnen hun hypotheek niet meer betalen, zo blijkt uit de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Vergeleken met een half jaar geleden bedraagt de stijging 12,1 procent. ”Dit is slechts het topje van de ijsberg. De werkelijke schuldenproblematiek is veel groter”, stelt BKR-woordvoerder Peter Hermsen.

Wanneer worden woningbezitters geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie?
Bij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract. De hypotheekverstrekker registreert in dat geval de consument bij BKR.

Wat betekent dit in de praktijk?
Dat het lastiger wordt om opnieuw een lening of krediet af te sluiten. Als je bij BKR geregistreerd staat, kan een bank zolang de hypotheek duurt zien dat er betalingsproblemen zijn of zijn geweest. Pas op het moment dat de hypotheek volledig is afgelost of zodra je het huis hebt verkocht en het hypotheekcontract beëindigd is, vervalt de registratie. Als iemand de achterstand weer volledig heeft ingelopen, komt er overigens wel een herstelcodering achter zijn of haar naam te staan.

Een eenmalige betaalachterstand van vier maanden, kan je dus vele jaren achtervolgen…
Klopt, maar dat is volgens ons ook noodzakelijk. Je hypotheek is een van de laatste dingen die je niet meer betaalt. Het is immers een primaire behoefte om een dak boven het hoofd te hebben. Als consumenten zelfs niet meer in staat zijn om hun hypotheek af te lossen, zijn er zeer waarschijnlijk ook veel andere schulden. Op het moment dat zij dan nieuwe leningen kunnen blijven afsluiten, stapelen ze probleem op probleem en komen ze er mogelijk helemaal niet meer uit. Deze groep is over het algemeen niet gebaat bij meer lenen, maar eerder bij hulp van een organisatie als het Nibud of de schuldhulpverlening.

Volgens BKR is de werkelijke schuldenproblematiek in Nederland veel groter dan de cijfers van de Hypotheekbarometer doen vermoeden…
Inderdaad. De 91.812 consumenten die een betalingsachterstand van meer dan vier maanden op hun hypotheek hebben, zijn slechts het topje van de ijsberg. Mede als gevolg van de aanhoudende economische malaise kampt een steeds grotere groep met huurachterstanden en betaalproblemen van de ziektekostenverzekering, belastingdienst, energierekening of het telefoonabonnement. Dit wordt echter allemaal niet centraal geregistreerd.

Moet dat veranderen?
Ja. BKR pleit ervoor dat alle soorten betaalachterstanden voortaan centraal zichtbaar zijn. Kredietverstrekkers kunnen zodoende zien of het verantwoord is om iemand een lening te geven. Voor de schuldhulpverlening is het dan bovendien makkelijker om te weten hoe cliënten er daadwerkelijk voorstaan. En de persoon in kwestie raakt bovendien niet nog dieper in de schulden.

Hoe groot is de kans dat alle soorten betaalachterstanden straks voor kredietverstrekkers zichtbaar zijn?
Dat is moeilijk te zeggen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken pleit ervoor om de gegevens die zijn opgenomen bij BKR uit te breiden. Op die manier zouden diverse schulden in kaart kunnen worden gebracht. Maar dat zal, zeker gezien de grote waarde die we in Nederland aan privacy hechten, een proces van jaren zijn. Als het al lukt…

Bron: Metro