• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Verjaring van facturen

In de praktijk komt het geregeld voor dat facturen of aanmaningen erg laat verstuurd worden. Hier kunnen diverse oorzaken voor zijn, maar meestal het gevolg van een onoverzichtelijke administratie. Is uw klant altijd nog verplicht te betalen? U leest het hier.

Zoals in de titel van dit blog staat, is er sprake van een termijn voor het verjaren van facturen. Hoewel de morele verplichting tot betalen voor geleverde goederen en/of diensten altijd blijft bestaan, kan een afnemer zich beroepen op de verjaringstermijn. In het Burgerlijk Wetboek staat als verjaringstermijn 20 jaar. Er zijn echter veel uitzonderingen op deze regel, voor zowel B2B als B2C vorderingen.

Verjaringstermijn B2B vorderingen

Voor B2B vorderingen geldt een wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. In de praktijk houdt dit in dat een afnemer na 5 jaar niet meer wettelijk verplicht is om uw factuur te betalen. Het werkt uiteraard ook de andere kant op. Als u een rekening krijgt na 5 jaar hoeft u deze niet meer te voldoen.

Verjaringstermijn B2C vorderingen

Bij B2C vorderingen is het in de wet net iets anders geregeld. Er wordt scheiding gemaakt tussen de verkoop van producten en diensten aan consumenten.

De verjaringstermijn van facturen voor het leveren van producten is 2 jaar. Denk hierbij aan allerlei consumentengoederen, zoals elektronica, levensmiddelen, enzovoorts. De verjaringstermijn bij diensten is net als bij B2B vorderingen 5 jaar.

Voor zowel B2B als B2C facturen is er wel een mogelijkheid om deze wettelijk vastgestelde termijnen op te rekken door de factuur te stuiten. Dit kunt u doen door voor het vervallen van de termijn een herinnering of aanmaning te sturen. Het is wel aan te bevelen om deze herinnering aangetekend te sturen zodat u bewijs heeft.

Laat het niet zover komen

Een openstaande factuur laten verjaren is natuurlijk geen optie. Het te lang open laten staan van vorderingen is slecht voor uw DSO en de kosten die daaruit voortkomen. In het ergste geval moet u het bedrag afschrijven.

Alles begint bij het voeren van een goed geordende administratie waarin u inzicht en overzicht heeft. Zorg ervoor dat al uw operationele processen vanaf het leveren tot aan het sturen van een factuur goed ingeregeld is binnen uw organisatie. Zoals een oud Nederlands spreekwoord ons leert: voorkomen is beter dan genezen, maar in deze situatie spreek ik liever van: voorkomen is beter dan afschrijven.

Bron: Graydon blog