• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Schaf monopolie deurwaarders af

Dagvaardingen en gerechtelijke vonnissen kunnen beter per aangetekende post verstuurd worden dan via de huidige monopoliehouder, de gerechtsdeurwaarder. Dat staat in een rapport dat SEO Economisch Onderzoek aan VVD-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven heeft aangeboden.

Als een deurwaarder iemand een dagvaarding of vonnis brengt, kost dat € 73,98 per keer. Een aangetekende brief kost € 8,15. ‘Schuldeiser en schuldenaar moeten nu enorm veel betalen voor allerlei controles. Dat is helemaal niet kosteneffectief’, zegt SEO-directeur Barbara Baarsma. ‘De rechtszekerheid is ook per aangetekende post verzekerd.’

Miljoenenbesparing
Met ruim 1 miljoen dagvaardingen en vonnissen zou € 67 mln bespaard kunnen worden. Daar kan volgens SEO nog eens € 38 mln tot 114 mln bij komen als ook de onbetwiste gerechtelijke incasso’s – de eenvoudige incasso’s waarbij duidelijk is dat er betaald moet worden – niet meer via de deurwaarder gaan, maar bijvoorbeeld via een elektronische gerechtelijke procedure.

De Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vindt het SEO-voorstel een ‘miskenning’ van de rol van de deurwaarder. ‘De deurwaarder doet veel meer dan alleen voor postbode spelen. Van die € 73,98 is hooguit € 8 bestemd voor het bezorgen van de dagvaarding, de rest is om te zorgen dat schuldenaren weten welke sancties er tegen hen ingesteld zijn’, aldus KBvG-voorzitter John Wisseborn.

Bron: Financieel Dagblad