• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

‘Mkb machteloos bij betalingsachterstanden’

Het midden- en kleinbedrijf staat voor een groot deel machteloos tegenover grote leveranciers die te lang wachten met het betalen van rekeningen.
Dat zegt Leo van der Geest van het economisch onderzoeksbureau Nyfer.
“Het gaat economisch nog niet heel goed. Ondernemers nemen geen risico’s want iedere klant is belangrijk. Grote bedrijven kunnen ook naar een andere klant gaan. Het is een combinatie van laagconjunctuur en machtsverhoudingen”, zegt Van der Geest.
“Je kunt wel als kleine ondernemer samenwerken met branchegenoten door gezamenlijk in te kopen, maar daarbij moet je uitkijken dat je je niet schuldig maakt aan kartelafspraken.”
Omdat grote bedrijven gericht zijn op het maken van winst, is het volgens Van der Geest logisch dat er scherp wordt ingekocht. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de belangen op de korte termijn. “Je zou als kleine ondernemer nauwe banden moeten onderhouden met je leverancier zodat de situatie ontstaat dat je onmisbaar bent voor elkaar.”

Rapport
Maandag verscheen een rapport van incassobureau Intrum Justitia dat betalingsachterstanden, bij de bedrijven zelf en bij hun klanten, ondernemingen nog steeds grote problemen bezorgen.
Volgens de onderzoekers moesten Europese ondernemingen vorig jaar voor in totaal 360 miljard euro aan oninbare vorderingen afschrijven, ofwel 3,1 procent van de omzet. In 2012 was dat 3 procent.
In Nederland moest het afgelopen jaar 2,7 procent worden afgeschreven op de post dubieuze debiteuren. Op dat gebied is de situatie in de afgelopen jaren niet veranderd.
Van der Geest van Nyfer raadt ondernemers aan om in gesprek te gaan met leveranciers als er een betalingsachterstand ontstaat. “Je verstevigt je positie ook door producten te leveren die onmisbaar zijn. Je moet altijd een hoge kwaliteit nastreven zodat je ook een sterkere onderhandelingspositie hebt”, aldus Van der Geest.

Door: NUzakelijk