• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Introductie nieuwe griffierechtcategorieën voor kleine geldvorderingen

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer om in de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Hiermee komen er nieuwe griffierechttarieven voor geldvorderingen van € 500 tot € 5.000.

Met dit voorstel wil de regering zorgen dat deze griffierechttarieven beter in verhouding komen te staan tot de hoogte van de vordering. De hoogte van de griffierechten zijn geïndexeerd voor het jaar 2020.

Bron: Eerste Kamer