• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Incassobranche eist eigen toezicht

Malafide praktijken kunnen alleen volledig uit de incassobranche worden gebannen door strikt gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Dat zegt Jet Creemers, onafhankelijk voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). De brancheorganisatie heeft hier volgens Creemers vaker over gesproken met het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar dat houdt de boot af. ‘Het ministerie wil dat de markt aan zelfregulering doet. Dat lukt dus niet’, meldt Creemers.

Malafide bureaus
Het gebrek aan controle op het gedrag van incassobureaus leidt volgens de voorzitter tot excessen bij het innen van vorderingen, zoals intimidatie en bedreiging. ‘We blijven klachten horen over malafide bureaus die bijvoorbeeld met honkbalknuppels dreigen.’ Ook komen er veel klachten binnen over bureaus die schelden en dreigende taal uitslaan.

‘Iedereen kan in Nederland zomaar een incassobureautje starten, zonder enige toets vooraf’, aldus Creemers. Als beginnend ondernemer met een beetje lef kun je volgens haar langs een bedrijf gaan en jezelf aanprijzen als oplosser van alle problemen met debiteuren. Zodra je een klant hebt, kun je direct aan de slag met het innen van vorderingen.

Gedragscode
De branchevereniging NVI heeft wel een gedragscode waarin onder meer staat dat het verboden is om te dreigen. Maar naleving van deze gedragscode geldt alleen voor aangesloten bedrijven. De NVI heeft op dit moment 33 leden. Creemers schat dat de totale branche van incassobureaus uit enkele honderden zelfstandig opererende bureaus bestaat. ‘We hebben totaal geen greep op de foute bureautjes.’Incassobedrijven die niet aan de gedragscode zijn gebonden, hoeven alleen rekening te houden met het belang van hun klant. Cremers: ‘Die wil logischerwijs zo snel mogelijk zijn geld. Dat werkt misstanden in de hand.’

Misstanden
De misstanden waar de branche tv-programma’s als Tros Radar en Kassa mee haalt, kunnen alleen worden aangepakt door gedragsnormen expliciet in de wet op te nemen, stelt de NVI-voorzitter. De controle op naleving van een wettelijke gedragsnorm moet volgens haar liggen bij een overheidsorgaan dat vergunningen verstrekt voor toetreding. Als een bedrijf zich niet aan de regels houdt, hoort het geen vergunning te krijgen om vorderingen te innen. Het voorstel van de NVI gaat verder dan de oproep die de directeur van toezichthouder BFT, Geert Pieter Vermeulen, onlangs deed in deze krant. Volgens Vermeulen zouden incassobureaus in ieder geval onder financieel toezicht van zijn bureau moeten vallen. De deurwaardersbranche, die zich sinds 2001 ook bezighoudt met het innen van vorderingen, ondervindt volgens Vermeulen veel concurrentie van incassobedrijven die niet aan wettelijke gedragsnormen zijn gebonden. BFT heeft onlangs een oproep gedaan aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om ook de incassobureaus onder financieel toezicht te laten vallen.

Wetsvoorstel
De Tweede Kamer debatteert over twee weken over een wetsvoorstel van het ministerie dat de kosten van incasso bij lage bedragen maximeert tot € 40. Toezicht op de kwaliteit van incassobureaus is in dit wetsvoorstel niet meegenomen. Maar volgens Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) zullen zij het gedragstoezicht bij het komende Kamerdebat zeker aan de orde stellen. ‘De cowboys moeten uit de markt gebannen worden, dat is duidelijk’, aldus Toorenburg.

Bron: FD.nl