• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Forse stijging loonbeslagen

Steeds meer Nederlanders komen in de financiële problemen door de malaise op de woningmarkt.

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Gerechtsdeurwaarders en de schuldhulpverlening zien een forse stijging van het aantal loonbeslagen dat wordt opgelegd wegens achterstallige hypotheekbetalingen. Daarbij kan het gaan om ‘vele duizenden euro’s’.

Payrollorganisatie Please zegt dat ze steeds vaker ‘heel hoge loonbeslagen’ in de salarisadministratie moet verwerken. Volgens Please-directeur Hans van de Ven lopen de schulden op tot boven de €10.000. ‘Zeker sinds de tweede helft van vorig jaar zien wij een forse groei in deze categorie loonbeslagen. Wij denken dat dit samenhangt met de zwakke huizenmarkt. Mensen moeten noodgedwongen hun huis verkopen en blijven met een forse restschuld op hun hypotheek zitten.’

In vroeg stadium naar rechter
Directeur en gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen van incassobureau Flanderijn ziet dezelfde trend. Volgens hem is de ‘nieuwe schuldenaar een huizenbezitter’. Van Leeuwen constateert dat hypotheekverstrekkers tegenwoordig veel eerder aan de bel trekken als een woningbezitter achter blijft met het aflossen van zijn hypotheek. ‘Dan vragen ze ons al in een tamelijk vroeg stadium naar de rechter te stappen, zodat een loonbeslag kan worden opgelegd.’
Volgens Van Leeuwen is de situatie heel anders dan pakweg vijf jaar geleden. Volgens hem waren er toen relatief weinig debiteuren onder woningbezitters, zeker niet onder degenen die een modaal of hoger inkomen hadden. Bovendien lieten hypotheekverstrekkers het destijds veel vaker aankomen op gedwongen huisuitzettingen en een executieverkoop.

Woningverkoop levert weinig op
Van Leeuwen: ‘In deze markt levert een gedwongen woningverkoop niet veel meer op. Daarom denken wij dat hypotheekverstrekkers executieverkopen hoe dan ook willen voorkomen. Als ze via een loonbeslag alsnog hun lening terugkrijgen, kunnen mensen tenminste in hun huis blijven en gaan ze op termijn wellicht weer gewoon aflossen.’
De Flanderijn-directeur stelt dat er ook nu sprake is van een ‘enorm probleem’. Het incassobureau kent een flinke toename in het aantal loonbeslagen ten behoeve van hypotheekverstrekkers en bovendien stijgt ook het gemiddelde schuldbedrag.

Betalingsachterstanden in het hele land
Huizenbezitters kloppen ook steeds vaker voor hulp aan bij de schuldhulpverlening, zegt voorzitter Joke de Kock van de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening NVVK. Volgens haar meldden zich voor de kredietcrisis in 2008 bijna nooit mensen met een eigen woning bij de schuldhulpverlening. ‘Maar tegenwoordig hebben drie van de tien personen die zich tot ons wenden, wél een eigen huis’, zegt ze. ‘Bovendien heeft een op de twee nieuwe cliënten een modaal inkomen of hoger. Voor 2008 moest het overgrote deel van onze cliënten rondkomen van hooguit 120% tot 130% van het sociale minimum’.
De problemen met hypotheekbetalingen deden zich volgens De Kock het eerst voor op het Zeeuwse platteland. Inmiddels doen de betalingsachterstanden zich echter in het hele land voor. Zeker in de middelgrote steden heeft menig inwoners moeite om op tijd rente te belangen en zijn hypotheekschuld af te lossen.

Huishoudboekje op orde
Desgevraagd zegt de ING Bank dat het aantal betalingsachterstanden in zijn hypotheekportefeuille juist afnam in 2011. Wel erkent de bank dat er vorig jaar sneller werd overgegaan tot loonbeslagen. ‘Dat zetten we preventief in om te voorkomen dat huizenbezitters uiteindelijk uit hun woning worden gezet,’ aldus een woordvoerder. ING gaat ervan uit dat het aantal wanbetalers in 2012 weer oploopt ‘gezien de werkloosheidsprognoses.’

De grootste hypotheekverstrekker van het land, de Rabobank, zegt dat huisuitzettingen en loonbeslagen binnen zijn portefeuille alleen bij hoge uitzondering voorkomen. ‘Als een klant niet betaalt, gaan wij snel met hem in gesprek en treffen een regeling. Wij hebben ook budgetcoaches die mensen helpen hun huishoudboekje weer op orde te krijgen’, aldus een zegsman.

Bron: FD