• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Aantal faillissementen onverminderd hoog

In januari 2013 zijn 715 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Het aantal faillissementen blijft hoog. In heel 2012 gingen bijna 7400 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet, maakt het CBS vandaag bekend.

Hoogste aantal

Het totale aantal faillissementen in 2012 was het hoogste aantal dat ooit in een jaar werd gemeten. En dat aantal blijft dus hoog, zoals blijkt uit de gegevens van januari.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Driemaandsgemiddelde

Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Dat getal kwam in januari uit op 616. Het driemaandsgemiddelde schommelt al een half jaar rond de 600.

Bron: NRC