• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Zakelijke dienstverleners zwaarst getroffen door wanbetalers

Professionele dienstverleners (kleine onafhankelijke zelfstandigen, accountants, webdesigners, vertalers, advocaten en architecten) krijgen in Nederland 3,5% van hun facturen nooit betaald. In Europa is dit zelfs 4,5%. Dit blijkt uit de EPI 2011 Industry White Paper. Bij nutsbedrijven (gas, water en energie) bedraagt dat percentage 1,8 (Europa 1,5%). De bouw- en vastgoedsector en het onderwijs kampen eveneens meer dan gemiddeld met onbetaalde facturen (respectievelijk 3,6%, 3,8% en 3,7% in Europa ). In de transportsector wordt beter dan gemiddeld betaald. Daar wordt 2,3% van de rekeningen afgeschreven. En toch is ook hier sprake van een neerwaartse spiraal.

12,5% meer afgeschreven facturen
De ‘professionele dienstverleners’ noteerden in 2011 ook de grootste stijging van het totale bedrag aan afgeschreven facturen. Vergeleken met het voorgaande jaar werd maar liefst 12,5% meer afgeschreven. In de transportsector werd 9,5% meer afgeboekt. Bedrijven uit de vastgoedsector en groothandel en retail deden het beter en zagen het totaal bedrag aan afgeschreven facturen dalen met respectievelijk 5% en 4%.

De verwachtingen vragen actie
Uit de EPI 2011 Industry White Paper blijkt dat in Europa afgelopen jaar 2,7% werd afgeschreven door niet betaalde facturen. Dit heeft een waarde van € 312 miljard, wat gelijk staat aan een verlies van maar liefst € 855 miljoen per dag. Aanleiding voor sombere verwachtingen op korte termijn. Edwin Prevoo (directeur Intrum Justitia Nederland): “Ervaring leert dat juist kleine, onafhankelijke dienstverleners de eersten zijn die getroffen worden door besparingen in budgetten door bedrijven. Andere sectoren volgen wat later. Dat uit zich dan vaak in onbetaalde rekeningen. Ik vrees dan ook dat dit alleen nog maar een voorbode is voor erger: nog meer onbetaalde facturen ook in andere sectoren.
Dit vraagt om actie van het management/directie van bedrijven.”

‘Boosting Europe’
Om bedrijven hiervan te doordringen start Intrum Justitia de Europese campagne ‘Boosting Europe’. Bedoeling is om ondernemers te overtuigen van het belang van verantwoord betaalgedrag en duidelijk te maken dat goed financieel beheer en het al in een vroeg stadium opsporen van financiële risico’s essentieel is. Prevoo: “Effectieve klantacceptatie, juiste betaalmethoden en strak credit management verbetert de cashflow van bedrijven en zorgt ervoor dat het aantal faillissementen daalt. Met betere kredietmogelijkheden en financieel management creëren bedrijven kansen om te innoveren, investeren en kapitaal vrij te maken om duurzaam winstgevend te zijn en werkgelegenheid te borgen. Dat kan ‘Europa’ honderdduizenden banen opleveren. We zien dat klanten niet gecheckt worden aan de voordeur én het betaalgedrag van de klanten onvoldoende bekend is”, legt Prevoo uit. “Door het toepassen van efficiënt credit management wordt er sneller en beter betaald en kan het aantal afgeschreven rekeningen fors worden teruggedrongen.”

Bron: www.intrum.nl