• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen

Op 13 maart 2012 is de veelbesproken wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Het wetsvoorstel is destijds onder het bewind van voormalig minister van justitie, Hirsch Ballin, ontworpen. Het wetsvoorstel is onder de huidige minister van justitie, Ivo Opstelten, op enkele punten aangepast.

Er zijn twee zaken die in het oog springen. Allereerst is het recht op matigen uitgesloten.
Dit houdt in dat de rechter de hoogte van de incassokosten niet kan verminderen. Daarnaast mogen voor duurvorderingen zoals energienota’s, huurpenningen, kabel en telefonie, voor elke factuur die te laat wordt betaald incassokosten in rekening worden gebracht. Dit mag echter pas na de verzending van een schriftelijke herinnering.

Hier zal voor organisaties die op dit moment kosten voor de eerste herinnering in rekening brengen een uitdaging liggen. De wet incassokosten kent namelijk een staffel die pas 14 dagen na de verzenddatum van de eerste betalingsherinnering ingaat.

De staffel begint met 40 euro, ook in het geval er sprake is van een kleine vordering.
Indien de consument tijdig wordt herinnerd (en er niet op tijd wordt betaald) mag er per openstaande factuur 40 euro aan incassokosten in rekening gebracht worden. Doet u dat niet dan moeten de openstaande posten worden gestapeld en mag er alleen op basis van de hoofdsom kosten in rekening worden gebracht.

De wetgever stelt de opdrachtgever verantwoordelijk voor het gehele incassoproces.
De opdrachtgever is verplicht om te documenteren welke kosten hij en zijn eventuele externe incassopartner(s) in rekening brengen. De optelsom van de kosten mogen nooit hoger zijn dan de bedragen als vastgelegd in de staffel.

De wet incassokosten zal naar verwachting met name in het geval van duurvorderingen (periodiek terugkerende vorderingen voor bijvoorbeeld energie, huur of telefonie) voor onduidelijkheid zorgen bij consumenten omdat de ene aanbieder op basis van de hoofdsom incassokosten berekent en de ander op basis van het aantal openstaande facturen. Daarnaast zal de wet de nodige impact hebben op incasso-afdelingen van bedrijven en vanzelfsprekend op de manier van werken bij professionele incassobureaus.

Wanneer de wet normering buitengerechtelijke incassokosten precies in werking treedt is op het moment van publiceren van dit bericht nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal de wet op 1 juli 2012 of op 1 januari 2013 worden ingevoerd. We houden u op de hoogte.

Bron: www.creditexpo.nl