• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Wanbetaling hypotheken neemt toe.

Dit jaar komen er naar verwachting zo’n 11 duizend mensen extra in de problemen met de betaling op hun hypotheeklening. Voor heel Nederland is het percentage wanbetalers van 1 procent. Vergeleken met landen als de VS is dat nog relatief laag. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Hypotheekbarometer van het BKR, de beheerder van het Centraal Krediet Informatiesysteem.
In de eerste drie maanden van dit jaar steeg het aantal huiseigenaren met een betalingsprobleem op de hypotheeklening met 2.900. Daarmee komt het totale aantal wanbetalers uit op 65.329. Dit komt neer op circa 1 procent van de hypotheeknemers.
“Als deze trend doorzet, komen er op jaarbasis ruim 11 duizend mensen extra in de problemen met de aflossing van hun hypotheek”, stelt BKR-directeur Peter van den Bosch, in een toelichting. Het BKR vreest dat het aantal gedwongen verkopen van woningen kan toenemen “Vooral de aanhoudende economische crisis, de oplopende werkloosheid en het toenemend aantal echtscheidingen zijn hier debet aan.”
De BKR-directeur wijst ook op het risico van een stijgende rente kan bij hypotheekverlenging. Hij raadt consumenten aan snel met de bank in gesprek te gaan, als er betalingsproblemen dreigen. “Ga niet af zitten wachten tot de betalingsproblemen de pan uit rijzen. Neem bijvoorbeeld contact op met de hypotheekverstrekker en ga in gesprek. Ook zij zijn gebaat bij een goede oplossing voor het betalingsprobleem.”

Wanbetaling hypotheken
Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 is het aantal wanbetalers in Nederland pakweg verdubbeld. Maar met een wanbetalingspercentage van één procent is de huizencrisis in Nederland nog niet zo ernstig als in landen als Ierland en de Verenigde Staten.
Het BKR spreekt van een betalingsprobleem als er een achterstand is van 120 dagen op een lopend hypotheekcontract. Uit een vergelijking van het Internationaal Monetair Fonds, waarbij 90 dagen betalingsachterstand als maatstaf wordt gehanteerd, blijkt dat het wanbetalingspercentage in de VS en Ierland tussen de vijf en acht procent bedraagt.
Het IMF waarschuwde afgelopen week dat bij een huizencrisis waar consumenten hoge schulden hebben opgebouwd, zoals in Nederland, zo veel mogelijk voorkomen moet worden dat huiseigenaren failliet worden verklaard, omdat dit extra schadelijk is voor de economie.

Bron: z24