• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Wanbetaler kost 15 miljard

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 een recordbedrag van 15 miljard euro moeten afboeken aan onbetaalde rekeningen. Omgerekend is dit 900 euro per Nederlander, blijkt uit de maandag gepubliceerde European Payment Index 2011 van Intrum Justitia, een onderzoek naar betaalgedrag in Europa. In 2009 bedroegen de kosten van wanbetalers 14,8 miljard euro en in 2008 was dit 13,3 miljard euro.

Standaardbetalingstermijn
Opvallend is dat de overheid en bedrijven er vorig jaar gemiddeld respectievelijk 47 en 43 dagen over deden om hun rekeningen te betalen, ruimschoots langer dan de standaardbetalingstermijn van 30 dagen. Consumenten betaalden hun rekeningen na gemiddeld 33 dagen. ”Als wetgever moet je het goede voorbeeld geven. Zorgelijk, want dit is een absolute bedreiging voor veel bedrijven die ondanks de voorzichtig aantrekkende economie nog zeer kwetsbaar zijn”, waarschuwt Edwin Prevoo, directeur bij Intrum Justitia Nederland.

Wettelijke rente
Hij wijst erop dat rekeningen in landen als Finland, Zweden en Noorwegen veel sneller worden betaald dan in ons land. ”In Nederland wordt slechts 55 procent van de facturen binnen 30 dagen betaald, terwijl dit in Zweden 70 procent is”, aldus Prevoo. Het verschil in betaalgedrag komt volgens hem vooral door de verschillen in wetgeving. Zo zijn debiteuren in Scandinavië verplicht om naast de wettelijke rente een boete te betalen wanneer rekeningen niet of te laat worden voldaan.

Bron: nu.nl