• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Vakantiegeld voor innen rekening

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) adviseert bedrijven om uitstaande facturen snel te innen. De meimaand vormt daarvoor een geschikt moment omdat in die periode vakantiegeld wordt uitgekeerd en consumenten dus meer te besteden hebben.

‘Een extra inspanning door de debiteurenafdeling kan nu geen kwaad,’ aldus Bervin Jansen, voorzitter van VCMB. ‘Omdat mensen vanwege het uitbetalen van vakantiegeld beter bij kas zitten, is de kans groter dat ze uitstaande rekeningen kunnen betalen. Voor ondernemingen op hun beurt heeft een opgeschoonde debiteurenportefeuille een positief effect op de balanspositie en de kredietwaardigheid.’

Lopende verplichtingen
Goed credit management is in deze periode belangrijk, zegt het VCMB. Jansen: ‘Consumenten kunnen juist nu in de verleiding komen om grote aankopen te doen waar ze anders minder snel aan toe komen. Maar dat mag niet ten koste gaan van lopende verplichtingen.’ Hij wijst er op dat bedrijven hun werkkapitaal juist nu op orde moeten hebben. ‘Voor veel werkgevers is mei een dure maand door de uitkering van vakantiegeld aan hun medewerkers. Om het werkkapitaal op peil te houden, is het raadzaam snel de lopende vorderingen te incasseren. Het tijdig innen van facturen is in het belang van zowel bedrijf als debiteur. Met het uitkeren van vakantiegeld is de verleiding groot om nieuwe uitgaven te doen, maar dat is niet altijd verstandig. Op tijd betalen is voor iedereen profijtelijk. Ook voor de debiteur, die daardoor niet te maken krijgt met extra incassokosten.’

Tips
Proactief debiteurenbeheer is een van de manieren om rekeningen op tijd betaald te krijgen. VCMB raadt ondernemers onder meer aan om:
– heldere betalingsafspraken te maken met klanten, specifiek voor de komende periode;
– een inventarisatie te maken van het betaalgedrag van debiteuren tijdens de vorige meiperiode.

Zo kunnen de slechtste betalers worden geïdentificeerd;
– tijdig voldoende extra capaciteit in te zetten (eventueel van derden),
zowel voor als na het uitkeren van vakantiegeld;
– hoog op het prioriteitenlijstje te staan bij consumenten, voordat de extra
gelden zijn gespendeerd in deze maand.

Bron: Accountancynieuws