• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Staatssecretaris botst over incassostop

Schuldeisers moeten rekeningen kunnen blijven innen bij wanbetalers, ook als die zich hebben gemeld bij de schuldhulpverlening. Bij dat standpunt blijft staatssecretaris Paul de Krom (VVD) van Sociale Zaken. Hij weigert tegemoet te komen aan de wens van een ruime Kamermeerderheid die wanbetalers een periode van rust willen gunnen.

Dat bleek bij een debat in het parlement over de schuldhulpverlening. Regeringspartij CDA en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en D66 willen in de wet vastleggen dat schuldeisers een schuldenaar die zich meldt bij de hulpverlening, een tijd met rust moeten laten.

Zonder druk van nieuwe incasso’s zal de kwaliteit van de schuldhulpverlening verbeteren, menen de voorstanders. En dat is volgens hen hard nodig, omdat de wachtlijsten vaak lang zijn en de effectiviteit van de hulp laag is. Voor de financiële problemen van zo‘n 70% van de aanmelders wordt geen oplossing gevonden.

Het bedrijfsleven, gerechtsdeurwaarders en de rechterlijke macht zien een wettelijke incassostop — een moratorium — niet zitten.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt MKB-Nederland dat een moratorium niet bijdraagt aan een betere schuldhulpverlening en vooral nadelige gevolgen heeft voor ondernemers. Die moeten bij een moratorium langer op hun geld wachten. ‘Een mkb-bedrijf dat met minieme marges werkt en daarom geen ruimte
tot incalculeren heeft, kan hierdoor ernstig in zijn solvabiliteit worden aangetast.’

Met een wettelijk moratorium worden de risico’s onevenredig bij de schuldeisers neergelegd, vindt de belangenvereniging.

MKB-Nederland ziet meer in vrijwillige afspraken tussen gemeenten (die verantwoordelijk zijn voor de vrijwillige schuldhulpverlening) en het bedrijfsleven.

De Krom sluit zich aan bij de tegenstanders.
Er zijn al convenanten tussen gemeenten en grote schuldeisers als energieleveranciers en woningcorporaties, en die werken volgens hem uitstekend.

Daarom voelt de bewindsman ‘helemaal niets’ voor een ‘ongewenst en onnodig’ moratorium. Bovendien is De Krom bang dat schuldeisers niet willen meewerken aan een schuldtraject ‘als ze zes maanden op hun handen moeten gaan zitten en er niets mee opschieten’.

De Tweede Kamer stelt een beslissing uit en gaat eerst verder onderzoek doen.

Bron: Financieel Dagblad