• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Sluiting kantonlocatie Delft

Bij de inwerkingtreding van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK) is bepaald dat een aantal kantonlocaties en nevenvestigingen van rechtbanken gaat sluiten. Voor de regio Den Haag betekent dat de sluiting van de kantonlocaties in Delft en Alphen aan de Rijn. Voor de kantonlocatie Delft geldt dat, vooruitlopend op de formele sluiting, vanaf 1 juli 2013 geen zittingen meer zullen plaatsvinden op die locatie. Over de sluiting van Alphen aan den Rijn volgt later meer informatie.

Voor deurwaarders en advocaten is het belangrijk dat zij vanaf 1 juli 2013 geen nieuwe zaken meer kunnen aanbrengen in Delft. De laatste rolzittingen in Delft zijn op donderdag 27 juni 2013.