• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Schulden stijgen fors

De hoogte van de schulden die consumenten bij het bedrijfsleven uit hebben staan is fors gegroeid. Het bedrag is gestegen met 19 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. De gemiddelde schuld die bij een incassobureau terecht komt bedraagt nu 1659 euro. Vorig jaar was dat nog 1336 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Incasso-Ondernemingen (NVI).

De totale schuld die uitstaat bij incassobureaus bedraagt nu ruim zes miljard euro.

Hoewel de bedragen die incassobureaus moeten vorderen hoger geworden zijn, komen steeds minder schulden bij de deurwaarder terecht. Het aantal keren dat incassobureaus een beroep moesten doen op de deurwaarder om de gelden te innen is in vergelijking met vorig jaar met 66 procent afgenomen. Ook het aantal wanbetalers is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar: De incassobureaus kregen acht procent minder dossiers te verwerken.

Uit deze cijfers blijkt dat de zogeheten ‘leenmentaliteit’ toeneemt, mensen lenen makkelijker. Tegelijkertijd zijn consumenten wel geneigd sneller aan NVI incassobureaus te betalen, zegt Jet Creemers, voorzitter van het NVI. “De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om mensen bewust te maken van de gevaren van wanbetaling. Ook is er hard gewerkt professionalisering en kwaliteitsverbetering. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van nieuwe methodes om mensen duidelijk te maken dat er nog een schuld staat. Behalve brieven en telefoontjes worden mensen ook gemaild en ge-sms’t.”

Bron: persbericht NVI