• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Schrikbarende groei wanbetalers

Nederlandse incassobureaus slaan groot alarm omdat het aantal wanbetalers in ons land gigantisch toeneemt.
 
Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), waarbij 80 procent van incassobureaus is aangesloten. De brancheorganisatie spreekt van een zeer zorgwekkende betalingsmoraal.
 
In 2010 is maar liefst 15 miljard euro aan oninbare betalingen van rekeningen figuurlijk in het putje gespoeld. Als gevolg van het slechte betaalgedrag belanden steeds meer bedrijven in liquiditeitsproblemen of in het ergste geval gaan ze failliet.
 
Schadebedrag
Het eerste kwartaal van 2011 is allerminst geruststellend. Volgens de NVI is er sprake van een toename van het aantal wanbetalers. De aangesloten incassobureaus vrezen dat het schadebedrag van wanbetalers dit jaar zelfs richting de 18 of zelfs 20 miljard euro gaat. Zowel consumenten, bedrijven maar ook overheidsinstanties trekken zich momenteel niets aan van de betalingsdruk.
 
De problemen doen zich voor in nagenoeg alle sectoren. Ook consumenten die op de pof kopen, negeren betalingsvoorwaarden massaal. Behalve bedrijven, verzuimen ook overheidsinstanties tijdig te betalen.
 
Cijfers van de grote incassobureaus als Graydon, Intrum Justitia en Ultimoo bevestigen het sombere beeld. Bedrijven moeten langer op hun geld wachten. „Het aantal vorderingen via incassobureaus of deurwaarders neemt daardoor ook toe. Een groot aantal bedrijven durft de vordering bovendien niet uit handen te geven, uit vrees dat klanten naar de concurrent weglopen”, stelt NVI-zegsman Hans Wittermans.
 
Handen vol
Incassobureaus hebben intussen de handen vol aan het incasseren van schulden. „Terwijl de economie licht herstellend is, neemt het aantal wanbetalers enorm toe”, zegt Edwin Prevoo, directeur van Intrum Justitia. Bij dit incassobureau staan nu voor miljoenen aan vorderingen uit.
 
Prevoo vindt dat ook schuldhulpverleningsinstanties een pas op de plaats moeten maken. „Consumenten maken hier gebruik van en beginnen vervolgens opnieuw met lenen. Je moet de oorzaak aan de voorkant aanpakken. Bedrijven moeten nog actiever screenen op betalingsgedrag en financiële draagvlak.”