• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Overheid nog altijd slechtste betaler

De overheid geldt nog steeds als slechtst betalende opdrachtgever. Nederlandse bedrijven beoordelen het betaalgedrag van de overheid als matig (43 procent) tot slecht (22 procent). Dat is een stuk slechter dan de betaalmoraal van bedrijven, die met een beoordeling van matig (32 procent) tot redelijk (49 procent) ook te wensen overlaat.

Dat blijkt uit de Creditmanagement Trendmeter, een onafhankelijk onderzoek van het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder een representatieve groep van 110 credit managers van Nederlandse bedrijven. Ondanks toezeggingen van Den Haag om tot een beter betaalgedrag te komen, signaleert slechts een op de vijf credit managers bij de overheid een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Acht op de tien bedrijven vindt dat de overheid eerder moet betalen om het bedrijfsleven te stimuleren. Het betaalgedrag van de overheid zou bovendien sneller verbeterd kunnen worden, vindt 62 procent.

Onterechte voorrangspositie
Het VCMB wijst erop dat de overheid niet alleen slecht betaalt, maar zich met het Belastingplan 2013 ook in een voorrangspositie manoeuvreert als het gaat om het innen van onbetaalde rekeningen. Onderdeel van het plan is een uitbreiding van het bodembeslag. Leveranciers die hun niet betaalde goederen willen terugvorderen, moeten straks eerst de Belastingdienst inlichten. De belastingdienst heeft dan, als er sprake is van fiscale schulden, vier weken de tijd om goederen in beslag te nemen. Pas daarna kan de leverancier zijn incassotraject voortzetten en zijn goederen, als deze dan nog voorhanden zijn, terugvorderen. De Belastingdienst schat dat zij hiermee maximaal 146 miljoen aan extra inkomsten kan ophalen. Dit zijn inkomsten die het bedrijfsleven voortaan moet afschrijven.

Draconische maatregel
‘Als deze plannen doorgaan, komt het leverancierskrediet sterk onder druk te staan en dat is slecht voor de economische ontwikkeling van ons land,’ zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. ‘De maatregel levert de Belastingdienst per saldo ook minder op. De misgelopen belasting die ze op deze manier innen, wordt voor een groot deel teniet gedaan doordat leveranciers in de keten meer moeten afschrijven en dus minder winstbelasting betalen.’ Het VCMB roept de overheid op zelf zijn credit management op orde te brengen en de spelregels voor overheid en bedrijfsleven gelijk te trekken. Westhuis: ‘De wettelijke middelen die de overheid nu al heeft om vroegtijdig belastingschulden te signaleren, worden onvoldoende benut. De voormalig staatssecretaris van Financiën Weekers heeft in de beantwoording van Kamervragen over het Belastingplan 2013 ook aangegeven dat de Belastingdienst vanwege onderbezetting steken heeft laten vallen. Als de overheid zijn debiteurenadministratie op orde brengt en de bestaande middelen benut, zijn dit soort draconische maatregelen niet nodig.’

Bron: VCMB