• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

NVI: 6,3 miljard euro aan betalingsachterstand

Nederlandse consumenten en bedrijven hebben een recordbedrag openstaan aan schulden bij incassobureaus. In totaal gaat het om 6,3 miljard euro. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).

Het absolute aantal mensen met schulden nam af. Het aantal mensen dat kampt met problematische schulden zag de problemen echter groter worden. Volgens Jet Creemers, voorzitter van de NVI, kan dat er op wijzen dat “het spaarpotje van mensen met schulden leeg is” en dat mensen met langlopende schulden niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Dat het aantal dossiers bij de incassobureaus is verminderd, duidt volgens de NVI op twee dingen, namelijk dat klanten zijn voorzichtiger geworden met het aangaan van schulden en dat bedrijven zijn kritischer geworden met het verlenen van krediet.

Bron: NVI