• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Nieuwe incassowet jaagt consument op kosten

Het verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) waarschuwt consumenten voor hoge en snelle incassokosten als gevolg van de nieuwe incassowet. De VCMB roept vakantiegangers op om rekeningen zoveel mogelijk voor vertrek te betalen om een vervelende verrassing bij thuiskomst te vermijden. Met de nieuwe wet in de hand mogen bedrijven straks al 14 dagen na de eerste aanmaning incassokosten in rekening brengen.

De Wet normering buitengerechtelijke incassokosten moet een einde maken aan de onduidelijkheid rondom het in rekening brengen van incassokosten. Behalve een termijn worden ook normeringen voor de toegestaande kosten ingevoerd. Voor de kosten geldt een staffel die kan oplopen tot 15% van de oorspronkelijke factuur, met een minimumbedrag van € 40. Het opvoeren van andere kosten, zoals administratiekosten, is niet meer toegestaan. Wel mag de wettelijk verschuldigde rente in rekening worden gebracht.

De VCMB verwacht dat bedrijven door de nieuwe wet voortaan ‘korter op de bal gaan spelen’ en in sommige gevallen direct na 14 dagen incassokosten gaan doorberekenen. “Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het voor consumenten extra belangrijk om hun rekeningen voor vertrek te betalen”, aldus VCMB-voorzitter Mannes Westhuis.

Bron: AMWeb