• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

‘Meer steun werkgever bij schulden’

Werkgevers moeten personeel met schulden meer ondersteunen. Dat zegt de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Op die manier kan het ziekteverzuim onder mensen met financiële problemen flink worden teruggedrongen.
Het aantal schuldgevallen stijgt zo snel, dat in sommige bedrijven de deurwaarder bij één op de vier werknemers beslag legt op het loon. Werkgevers zijn daar niet goed op voorbereid.
Loonbeslag heeft grote gevolgen op de werkvloer, zegt NVVK-voorzitter Joke de Kock. “Je ziet dat mensen niet meer slapen, zich slecht kunnen concentreren. Ze bellen veel met allerlei schuldeisers. Alle energie gaat daar naartoe.”
Gemakkelijker
Een schuldeiser kan de rechter vragen beslag te laten leggen op het salaris van een schuldenaar die achterblijft met betalingen. De deurwaarder voert de beslaglegging uit, door het gerechtelijk vonnis aan de werkgever bekend te maken.
Het aantal beslagen groeide in het eerste kwartaal met ongeveer 15 procent, blijkt uit een peiling van de beroepsorganisatie voor deurwaarders KBVG op verzoek van de NOS. Het precieze aantal wordt niet geregistreerd. Deurwaarders schatten dat het om “ettelijke honderdduizenden” per jaar gaat.
De groei van het aantal loonbeslagen is een gevolg van de toenemende schuldenproblematiek. Uit recent onderzoek (pdf) blijkt dat één op de tien huishoudens dergelijke problemen heeft. Daarnaast is het schuldeisers de laatste jaren gemakkelijker gemaakt om beslag op inkomen te laten leggen.
Onregelmatig
Financiële problemen komen onder alle lagen van de bevolking voor. Gerechtsdeurwaarder en voorzitter van de KVBG, John Wisseborn: “Lage inkomens hebben natuurlijk wat meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar er worden ook loonbeslagen gelegd bij mensen met een aantal keren modaal.”
Bedrijven en organisaties vinden het moeilijk om over loonbeslag te praten. De NOS benaderde elf bedrijven; acht van de elf verzoeken om informatie over aantallen beslagen werden afgewezen. “Op het moment dat je heel veel mensen hebt die een bepaalde ziekte hebben, dan kun je erover praten, want een ziekte is algemeen geaccepteerd”, zegt NVVK-voorzitter De Kock. “Maar op schulden rust een taboe.”
Deurwaarder Wisseborn: “In de uitzendbranche werken mensen onregelmatig; de hoogte van hun inkomen is aan wisselingen onderhevig. Daar worden ze dus regelmatig met loonbeslagen geconfronteerd.” Randstad, de grootste uitzendorganisatie van Nederland, zegt geen informatie over loonbeslag te geven.
Zere rug
Schoonmaakbedrijf Just Clean wil wel over loonbeslag praten. Volgens directeur Hanane Abdellaoui komt het slechts incidenteel voor bij het bedrijf. Ze zegt zich te schamen als ze een gesprek begint met een medewerker op wiens salaris beslag is gelegd. “Wie wil nou dat zijn werkgever erachter komt dat er bepaalde dingen in zijn leven zijn gebeurd, dat er rekeningen niet zijn betaald?”
Paul den Ronden, directeur van payrollbedrijf Tentoo: “Het betekent een behoorlijke belasting. We zijn een halve fulltimer kwijt aan alleen maar loonbeslagen. Ik snap dat het vanuit de wet een verplichting is. Maar als ondernemer zit je er niet op te wachten dat je geconfronteerd wordt met problemen die elders zijn ontstaan, en een beslag op je capaciteit leggen.”
De Kock ziet langzaamaan initiatieven ontstaan bij bedrijven om medewerkers met schulden te ondersteunen. “Er worden budgetteringscursussen gegeven op de werkvloer. Salarisadministraties wordt uitgelegd hoe loonbeslag in elkaar zit.”
Het schort vooral, zegt De Kock, aan het herkennen van schuldenproblematiek. “Mensen praten wel over de zere rug en het zere hoofd. En dat is ook waar personeelsfunctionarissen naar vragen. Maar echt vragen naar hoe het nou zit financieel en daarnaar doorvragen, dat doen ze nog te weinig.”

Bron: NOS