• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Kabinet: op tijd betalen

Het kabinet wil met enkele aanvullende maatregelen te late betaling van rekeningen voor geleverde goederen of diensten tegengaan om de lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven te verminderen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat de Europese richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties omzet naar Nederlands recht. De ministerraad heeft met de nieuwe regeling ingestemd.
Straks mogen schuldeisers bij betalingsachterstanden naast de wettelijke handelsrente, die is verhoogd met 1 procentpunt, ook 40 euro als minimumvergoeding voor eigen incassokosten in rekening brengen. Daarnaast komt er een maximumbetalingstermijn van 60 dagen voor handelstransacties tussen ondernemingen. Verder moeten alle overheidsinstanties zonder uitzondering hun facturen binnen 30 dagen betalen.
Dit laatste was al bepaald in het regeerakkoord en wordt nu wettelijk vastgelegd.
In de praktijk werkt de overheid al vanaf 2009 volgens deze betalingsmoraal. In de eerste helft van 2011 werd 90,6 procent van alle facturen op tijd voldaan. Daarmee lijkt de inzet van het kabinet voor 2011 – betaling binnen 30 dagen van ten minste 90 procent van de rekeningen – te worden gehaald. Ook hebben eerdere maatregelen bijgedragen aan de versnelling van het betaalproces, zoals de directe betaling van kleine facturen en de instelling van een centraal factureeradres.
Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert ook van de nieuwe richtlijn bij grensover-schrijdende handelstransacties. Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en in andere EU-landen zullen dezelfde betaaltermijnen gelden. Bovendien kunnen Nederlandse ondernemingen zowel nationaal als in andere lidstaten dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van hun facturen af te dwingen. Tijdige betaling van de facturen zorgt ervoor dat de kasstroom van Europese ondernemingen wordt verbeterd, wat in tijden van economische neergang belangrijk is. Vooral de verbetering van het betaalgedrag van de overheid in de EU is voor het bedrijfsleven een steun in de rug omdat overheids-opdrachten binnen de EU een grote economische waarde vertegenwoordigen.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl