• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Incassoregels niet bekend bij consument

Consumenten zijn slecht op de hoogte van de wettelijke regels omtrent incasso’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.

Hoewel vier op de tien ondervraagden wel eens te maken hebben gehad met een incasso, weet 67 procent niet dat voor kleine rekeningen (tot 250 euro) de incassokosten nooit meer mogen bedragen dan 40 euro.

Ook is ruim de helft er niet van op de hoogte dat bedrijven pas incassokosten in rekening mogen brengen nadat ze een betalingsherinnering hebben gestuurd en consumenten twee weken de tijd hebben gekregen om de rekening alsnog te voldoen.

Klachten
De Consumentenbond krijgt veel klachten van burgers over de intimiderende werkwijze van incassobureaus. Zij voelen zich daardoor onder druk gezet en betalen wel eens rekeningen die achteraf onjuist of te hoog blijken te zijn.