• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

‘Griffierechten van kleine vorderingen moeten omlaag’

De griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen van 500 tot pakweg 2500 euro moeten omlaag. Door een ‘tussenschijf’ te introduceren wordt het voor kleine ondernemingen beter mogelijk om van het recht gebruik te maken. Deze maatregel kan genomen worden zonder gevolgen voor het budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW na een bijeenkomst met Kamerleden.

Massaal afboeken

De relatief hoge griffierechten voor zaken van 500 tot zo’n 2500 euro leiden er nu toe dat ondernemers vorderingen ‘massaal’ afboeken in plaats van te verhalen op de schuldenaar, stellen de ondernemersorganisaties. Achter de betaling aangaan is duurder dan het oplevert. Deze situatie zet schuldenaars aan tot berekenend gedrag, wat uiteindelijk kan resulteren in faillissementen van bedrijven.

Toegang tot recht

Voor een vordering van 510 euro betaalt een ondernemer bijvoorbeeld 476 euro aan griffierechten. Dat bedrag moet ook worden betaald voor een vordering van 12.250 euro. De forse verhoging van het griffierecht in de jaren 2010 en 2011 heeft ertoe geleid dat ondernemers afzien van een gang naar de rechter. Zo is het aantal dagvaardingen sinds 2011 met 40 procent gedaald.

Begrotingsbehandeling

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gaat het hier om een fundamentele zaak: een eerlijke toegang tot het rechtssysteem. Zij hopen dat het introduceren van een tussenschijf voor kleine vorderingen tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie kan worden geregeld.

Bron: MKB Nederland