• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Deurwaarder/incassobureaus zelf in geldnood dankzij ‘spookburgers’

Steeds meer mensen met schulden laten zich uitschrijven uit het bevolkingsregister, om zo onvindbaar te worden voor incassobureaus. Nederland telt naar schatting ongeveer 200.000 van deze ‘spookburgers’. Deurwaarders komen hierdoor zelf in financiële problemen, omdat ze schulden niet kunnen innen.

Veel deurwaarders en incassobureaus worstelen met de ‘schuldvluchters’. Ze krijgen de opdracht van een bedrijf of vereniging om ergens geld terug te halen, maar krijgen nul op het rekest. De persoon komt niet voor in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), woont niet meer op het bewuste adres of is zogenaamd geëmigreerd. De vogel is gevlogen, zijn bestemming onbekend.

‘We hebben hier dagelijks mee te maken,’ zegt een Gerechtsdeurwaarder in het AD. ‘Ik schat dat het er enkele duizenden per gemeente zijn. Vaak zijn het mensen die zich laten uitschrijven om onder schulden uit te komen, of adressen waarvan de gemeente twijfelt of iemand daar wel woont.’

Spookburgers
Nederland telt naar schatting 200.000 ‘spookburgers’, mensen die niet voorkomen in het bevolkingsregister van een gemeente. Sommigen zijn het simpelweg ‘vergeten’. Een deel schrijft zich bewust uit om onvindbaar te zijn voor schuldeisers.

‘Het wordt moeilijker om bedragen geïnd te krijgen,’ zegt Jet Creemers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). ‘Mensen zijn door hun reserves heen. Veel faillissementen van bedrijven zijn het gevolg van het niet kunnen innen van vorderingen.’

Ook incassobureaus komen daardoor in de problemen. Zij krijgen vaak pas betaald als ze met succes een vordering hebben geïnd. Kleinere bureaus gaan failliet of worden overgenomen. ‘Maar ook grote bureaus moeten veel meer moeite doen om terechte vorderingen binnen te krijgen,’ zegt Creemers. Het NVI pleit er nu voor dat incassobureaus toegang krijgen tot de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) om succesvoller mensen op te kunnen sporen.

Het wordt dan voor burgers moeilijker om zichzelf te verbergen. Vanaf januari 2013 kunnen gemeenten ook bij uitkeringsinstantie UWV adresgegevens opvragen en vergelijken met hun eigen bestand.

Bron: AD