• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Deurwaarder te streng bij beslaglegging

Deurwaarders en overheidsinstanties stellen te vaak de zogeheten beslagvrije voet, waar schuldeisers bij beslaglegging rekening mee moeten houden, te laag vast. Daardoor komen veel mensen onnodig onder hun bestaansminimum terecht. Dat maakte de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer dinsdag bekend op basis van onderzoek.
Hij vindt dat burgers hun beslagvrije voet beter moeten controleren en bij misstanden aan de bel moeten trekken. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten, waar burgers recht op hebben.

Betalingsachterstanden
De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en is – bij voldoende inkomen – minimaal 90 procent van de bijstandsnorm.
Op basis van gegevens zoals de samenstelling van het huishouden, de inkomsten en de uitgaven kan de deurwaarder de juiste beslagvrije voet vaststellen. Als die gegevens ontbreken maakt een deurwaarder echter een schatting, die volgens Brenninksmeijer meestal tot een te lage beslagvrije voet leidt.
Ook uitkeringsinstanties als UWV en de sociale dienst berekenen volgens Brenninkmeijer vaak een onjuiste belastingvrije voet. Zo berekenen deze instanties vaak standaard maandelijks een vast percentage van de uitkering, bijvoorbeeld 5 of 10 procent.

Onnodig
”Het negeren van de beslagvrije voet kan onnodig leiden tot nog meer betalingsachterstanden”, aldus de ombudsman.
Ongeveer 400.000 keer per jaar leggen deurwaarders beslag op salaris of uitkering.

Zere plek
De koepelorganisatie van gerechtsdeurwaarders, KBvG, stelt in een reactie dat het rapport van Brenninkmeijer de vinger op de zere plek legt. “Dat het regelmatig misgaat zien wij ook”, zo licht voorzitter John Wisseborn toe. “Wij hebben oog voor de problemen.”
Dat het misgaat komt volgens de KBvG mede doordat de overheid mogelijk heeft gemaakt dat verschillende instanties beslag kunnen leggen op het inkomen van mensen.
“Er is geen centrale regie meer”, aldus Wisseborn. Zo kunnen zorgverzekeraars beslag leggen op de zorgtoeslag van wanbetalers en verhuurders op de huurtoeslag. De organisatie pleit er daarom voor deze regie weer bij de deurwaarder neer te leggen.
Ook is de regelgeving rondom de beslagvrije voet volgens Wisseborn te ingewikkeld. “Het is een soort hogere wiskunde geworden.” KBvG vindt dan ook dat de overheid zich in zou moeten zetten voor het versimpelen van deze regels.

Door: ANP/NU.nl/Heleen Haverkort