• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Regulering incassokosten

Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel, waarin de incassokosten worden gereguleerd. Volgens dit wetsvoorstel mogen bedrijven de consument al na 1 aanmaning incassokosten in rekening brengen. De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) heeft op basis van de huidige dossiers een prognose gemaakt van de extra kosten die de consument zal moeten betalen als dit wetsvoorstel wet wordt en komt uit op een bedrag van ruim 2 miljard.
Het wetvoorstel incassokosten ligt nu ter beoordeling in de Eerste Kamer. Meerdere Eerste Kamer leden hebben zeer kritische vragen gesteld bij dit wetsontwerp. Het wetsvoorstel beoogt de incassokosten te reguleren om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten. Dat is prima, de NVI steunt dit doel volledig. Het wetsvoorstel gaat echter mis op de volgende drie onderdelen:
1) De wet zal als gevolg hebben dat bedrijven zelf als incassobureau zullen gaan optreden. Direct na de eerste herinnering kan een bedrijf binnen het wetsvoorstel straks de volledige incassokosten zelf aan de consument doorberekenen. Een consument die zijn rekening van 500 euro of meer verzuimd om op tijd te betalent krijgt daar 75 euro aan incassokosten bovenop. Het versturen van twee betalingsherinneringen kan het bedrijfsleven zodoende honderden euro’s per klant extra opleveren. De consument is hiervan de dupe.
2) Voor kleinere vorderingen tot 266 euro gaat het tarief voor incassokosten omlaag van 62,50 naar 40 euro. 40 euro is geen kostendekkend tarief voor incassobureaus.
Een incassobureau doet gemiddeld 8 handelingen om een vordering te incasseren.
Voor 40 euro kan een incassobureau minder handelingen doen. Vooral betalings-regelingen zullen te duur worden. Dat betekent dat meer zaken alsnog via de duurdere gerechtelijke weg geïncasseerd moeten worden. Voor de wanbetaler betekent dit al snel een vertienvoudiging van de invorderingskosten tot 600 euro. Verlaging van het tarief voor kleine vorderingen zal derhalve een averechts effect hebben. Juist voor mensen met problematische schulden zullen de kosten explosief stijgen.
3) De kwaliteit, de controle en de handhaafbaarheid. In de wet is geen enkele sanctie opgenomen, noch wordt er gesproken over normen ten aanzien van de kwaliteit en ethiek van incasso. Dat is bijzonder. Immers, hoe vaak komt het voor dat de overheid ingrijpt in de vrije markt door maximum tarieven op te leggen zonder dat zij daarbij de kwaliteit regelt en vaststelt hoe de kwaliteit dient te worden gehandhaafd? Wij kennen geen enkel precedent.
De eerste kamer heeft over deze en nog een aantal andere punten kritische vragen gesteld aan minister Opstelten. De antwoorden laten op zich wachten. De incassobureaus die zijn aangesloten bij de NVI en die allen onder strenge controle staan van een onafhankelijk Keurmerkinstituut, hebben voor 6 miljard aan vorderingen in behandeling (marktaandeel is 70%) De NVI heeft begin dit jaar aan Minister Opstelten een tienpunten plan voor regulering van de incassomarkt aangeboden. Regulering is onvermijdelijk als de overheid denkt in de vrije markt te moeten ingrijpen. Daarnaast zal het wetsvoorstel op cruciale punten dienen te worden aangepast om te voorkomen dat Nederlandse burgers met miljarden euro’s aan extra kosten worden belast.

Bron: NVI