• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

CBS: Minder bedrijven failliet verklaard

In november 2014 zijn 487 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 50 minder dan in oktober.

Tot met november 2014 zijn 6.124 faillissementen van bedrijven en instellingen geteld. Dat is 21 procent minder dan in dezelfde periode van 2013. In vergelijking met de jaren voor de crisis is het aantal faillissementen nog hoog. In de eerste elf maanden van 2008 zijn 3.420 bedrijfsfaillissementen uitgesproken.

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In november kwam het driemaandsgemiddelde uit op 521. Dat is ongeveer even hoog als een maand eerder. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt de laatste maanden op het laagste niveau sinds drie jaar.

Meeste faillissementen in Zuid-Holland en Noord-Brabant

In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn in november meer dan 100 bedrijven failliet verklaard. De minste faillissementen werden uitgesproken in Zeeland. Het aantal faillissementen per provincie hangt sterk samen met het aantal bedrijven in een provincie. In Zuid-Holland zijn veel meer bedrijven gevestigd dan in Zeeland.

Wat bedrijfstak betreft zijn in de handel (groot en detail) de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 110. Ook in de financiële dienstverlening zijn veel bedrijven failliet verklaard, 87.

Bron: CBS