• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

BKR: lichte stijging betalingsachterstanden

Het percentage kredietnemers met een betalingsprobleem steeg het afgelopen halfjaar licht van 7,2% naar 7,4%. Dat blijkt uit de laatste BKR Kredietbarometer, een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers.
De geringe groei van het aantal consumenten met een betalingsprobleem betekent een breuk met de forse stijging in het eerste halfjaar van 2011. Toen nam het percentage kredietnemers dat niet aan de betalingsafspraken kon voldoen nog met 0,6% toe, van 6,6% naar 7,2%.
Ondanks de mildere toename in betalingsachterstanden bij kredietnemers is de verwachting dat de vraag naar schuldhulpverlening blijft stijgen. “We zien weliswaar een beperkte stijging in de kredietbranche, maar dit is slechts een onderdeel van de totale schuldenproblematiek,” zegt Peter van den Bosch, directeur van BKR. “In andere sectoren, zoals zorgverzekeringen en incassobureaus, lopen de betalingsachterstanden flink op.”

Integrale registratie
Schuldpreventie door een integrale registratie van alle betalingsproblemen van Nederlandse consumenten is volgens Van den Bosch een deel van de oplossing:
“Onderzoek heeft aangetoond dat vroegsignalering werkt. Door meerdere typen betalingsachterstanden te registreren, kunnen we tachtig procent van de problematische schuldsituaties vroegtijdig signaleren en zodoende erger voorkomen. Hoewel wij beseffen dat iedere registratie de individuele privacy beperkt, helpt goed inzicht uiteindelijk de consument, de kredietverstrekker én de maatschappij.”

Inzicht in betalingsproblemen helpt
Het periodiek communiceren van trends in het betalingsgedrag van consumenten door middel van de BKR Kredietbarometer, past in de missie van BKR. “Als BKR willen we krediet- en betalingsrisico’s voor consumenten beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties helpen voorkomen. Inzicht in de ontwikkeling van betalings-problemen helpt daarbij,” zegt Van den Bosch. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De eerstvolgende editie verschijnt in juli 2012

Bron: BKR