• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Bescherming bestaansminimum bij aanpak schulden

Het kabinet neemt maatregelen om het bestaansminimum van mensen met een laag inkomen beter te beschermen, zodat zij niet in de schulden raken of hun schulden verergeren. Daarom kiest het kabinet voor het vereenvoudigen van de beslagvrije voet en het verbreden van het beslagregister.

Mensen halen levensmiddelen bij de voedselbank

In dat verband heeft het kabinet onlangs besloten de dwangverrekening van openstaande toeslagschulden met het voorschot kindgebonden budget 2015, voor een selecte groep van 40.000 alleenstaande ouders met een minimuminkomen, achterwege te laten.

Dit staat in de Agenda over de voortgang van de gezamenlijke aanpak van het schuldenbeleid waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De brief is mede namens de minister van Economische Zaken, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie opgesteld.

Beslagvrije voet

Het kabinet kiest bij haar aanpak van schulden voor vereenvoudiging van de uitvoering van de beslagvrije voet, dat deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Deze vereenvoudiging zorgt voor een structurele verbetering van de bescherming van het bestaansminimum van mensen. Uitgangspunt hierbij is het preadvies ‘Naar een beslagvrije voet’ van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG). In een interdepartementale projectgroep wordt de kabinetsreactie op dit preadvies verder voorbereid, inclusief de noodzakelijke vervolgstappen. Het kabinet verwacht de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

Beslagregister

Om het schuldenbeleid nog verder te verbeteren zet het kabinet ook in op verbreding van het beslagregister, met aansluiting van overheidsorganisaties. Het KBvG heeft, met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een beslagregister ontwikkeld. Hiermee is een belangrijke stap gezet. In de loop van 2015 gaan de gerechtsdeurwaarders met dit nieuwe beslagregister aan de slag met het doel om incassokosten te voorkomen en de beslagvrije voet beter te waarborgen.

Rijksincassovisie

Tot slot maakt het kabinet een integrale rijksincassovisie, zoals aangekondigd in haar reactie op het rapport ‘Paritas Passé, debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden’. Deze visie geeft aan onder welke voorwaarden de rijksoverheid haar incasso moet gaan uitvoeren. Dit moet leiden tot betere samenwerking en afstemming tussen overheidspartijen om de beslagvrije voet van mensen beter te beschermen. Het kabinet verwacht de Tweede Kamer begin volgend jaar een rijksincassovisie te kunnen presenteren.

Bron: Rijksoverheid.nl