• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Bedrijven in nood mogen betalingsuitstel aanvragen

Ondernemers die door de coronacrisis ernstig in de knel raken, mogen bij de rechter om betalingsuitstel vragen. Deze tijdelijke regeling gaat donderdag 17 december in, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ondernemers die met hun rug tegen de muur staan kunnen per direct gebruikmaken van de regeling.
De regeling moet bedrijven in hoge nood de mogelijkheid geven om aan de ondergang te ontkomen. Het maakt deel uit van nieuwe coronawetgeving en zou aanvankelijk op 1 januari in werking treden. Het is voor ondernemers die met hun rug tegen de muur staan dan ook goed nieuws dat ze er per direct gebruik van kunnen maken.
„Als het faillissement van een onderneming wordt aangevraagd of zijn continuïteit in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, kan de ondernemer dit tegenhouden en de rechter verzoeken om betalingsuitstel”, meldt het departement.

Wet tegen faillissementen
Ondernemers kunnen dan een betalingsuitstel tegen een schuldeiser krijgen, met als doel hun geldproblemen op te lossen en een faillissement af te wenden. Het is niet de enige manier waarop bedrijven in economisch barre tijden overeind moeten blijven. Er komt ook een wet om faillissementen af te wenden. Die zal vanaf de jaarwisseling van kracht zijn. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

Faillissementen door toedoen van de coronacrisis kunnen worden uitgesteld met twee maanden. Deze termijn kan ten hoogste tweemaal op verzoek van de schuldenaar worden verlengd met telkens een termijn van ten hoogste twee maanden.

Uitwerking
Vrijdag komt het kabinet naar verwachting met extra maatregelen om getroffen ondernemers te helpen. Voor winkeliers komt er een voorraadvergoeding die vergelijkbaar is met de eenmalige extra steun aan horecabedrijven eerder dit jaar. Telegraaf

Bron: De Telegraaf