• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

3,9 miljard schuld bij faillissementen

Bij de in 2010 afgewikkelde faillissementen van bedrijven is 4,3 miljard euro aan schuld achtergebleven. Hiervan bleef 3,9 miljard onbetaald. In bijna een kwart van de gevallen zijn de schuldeisers zeker of zeer waarschijnlijk strafbaar benadeeld. De economische omstandigheden waren bij een op de drie faillissementen de belangrijkste oorzaak.

Economische crisis oorzaak
In 2010 waren er ruim drie keer zoveel faillissementen door economische oorzaken als in 2000. De toename komt vooral door de faillissementen van vennootschappen. Dat waren er in 2010 drieënhalf keer meer als in 2000. Bij vennootschappen is de economische crisis ook de belangrijkste oorzaak (35 procent) van een faillissement. Bij de eenmanszaken steeg het aantal faillissementen in dezelfde periode met ruim een derde.

Door mismanagement gingen in 2010 anderhalf keer zoveel bedrijven failliet als tien jaar eerder. In de periode 2000-2010 nam het aantal faillissementen van vennootschappen e.d. vanwege mismanagement met 78 procent toe. Bij de eenmanszaken bleef dit aantal gelijk.

Oorzaken van beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen

Onbetaalde schuld bij vermeende fraude
Van de schuld die bij de in 2010 beëindigde faillissementen onbetaald bleef, is een kwart toe te schrijven aan zaken waarbij de schuldeisers zeker of waarschijnlijk strafbaar zijn benadeeld. Bij vennootschappen e.d. die met een zekere of waarschijnlijke mate van fraude failliet gingen, bleef gemiddeld bijna 1 miljoen euro aan onbetaalde schuld achter.

Bij eenmanszaken was dat een kleine 300 duizend euro. Over de gehele periode blijft de hoogte van de gemiddelde onbetaalde schuld bij de eenmanszaken nagenoeg gelijk.
Bij de vennootschappen is dat met 70 procent toegenomen.

Bron: CBS