Het Nederlandse bedrijfsleven is tijdens het eerste kwartaal van 2018 met 6,5 procent harder gegroeid dan een jaar geleden. Het aantal faillissementen is met 31 procent gedaald en daarnaast zijn er 40,3 procent minder bedrijven opgeheven. Het aantal starters is met 17 procent ook afgenomen.

Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In het eerste kwartaal van 2018 is de bedrijfspopulatie met 36.032 bedrijven gegroeid.

“Traditiegetrouw vertoont het eerste kwartaal een piek in het aantal starters”, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Daarom valt juist de afname van het aantal starters op. Voor een eerste kwartaal minder starters moeten we 13 jaar terug (Q1 2005 met 55.339 starters). De verdere afname van het aantal faillissementen en opheffingen zorgt ervoor dat de Nederlandse bedrijfspopulatie nog steeds groei kan noteren. De markt groeit nog steeds, de basis van het bedrijfsleven wordt alsmaar stabieler.”

Het aantal bedrijven in Nederland is tijdens het eerste kwartaal van 2018 met 1,3 procent toegenomen. In totaal zijn er tijdens het eerste kwartaal van 2018 56.826 bedrijven gestart. Dat aantal wordt voor de berekening van de netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven verminderd met het aantal opheffingen en faillissementen.

image

Gert van den Berg: “De groei in de Bouwsector is in vergelijking met vorig jaar met de helft toegenomen en daarmee profiteert de Bouw sterk van de aantrekkende economie. De Bouw laat als één van de weinige sectoren een toenemend aantal starters zien en er zijn in de eerste drie maanden van 2018 een derde minder bouwbedrijven (-34%) failliet gegaan. Keerzijde is wel dat door de sterke groei, ook de concurrentie binnen de sector toeneemt.”

Groei in bouwsector neemt met 50 procent toe

De bedrijvigheid is in alle sectoren toegenomen. De Zakelijke dienstverlening kent de grootste toename in netto-groei. Deze sector is tijdens het eerste kwartaal van 2018 met 8.302 bedrijven toegenomen, nagenoeg dezelfde toename die we een jaar geleden noteerden. Op de tweede plaats komt de Bouw. De bedrijvigheid in deze sector is met 4.775 entiteiten toegenomen, dat is bijna de helft meer aangroei dan in dezelfde periode vorig jaar.

In vergelijking met het eerste kwartaal een jaar geleden, noteert Graydon de grootste stijging van de netto-groei bij de Energiebedrijven (+144%), de Landbouw (+80%) en de eerder genoemde Bouw. De netto-groei is het meest afgenomen bij de Financiële instellingen (-24%).

image


Aantal faillissementen neemt af in alle provincies, behalve in Flevoland

Zuid-Holland (+8.830 bedrijfsentiteiten) en Noord-Holland (+8.339 bedrijfsentiteiten) zijn de provincies met de grootste netto-groei in absolute zin. Beide provincies lopen voorop als het gaat om de meeste starters, opheffingen maar ook faillissementen. Samen zijn deze provincies goed voor bijna de helft van de netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven.

In vergelijking met een jaar eerder is de netto-groei het sterkst gestegen in de provincies Zeeland (+33%), Gelderland (+20%) en Drenthe (+17%). Het aantal faillissementen is in elke provincie afgenomen, alleen in de provincie Flevoland gingen tijdens het eerste kwartaal evenveel bedrijven failliet als in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal starters neemt in vergelijking met een jaar geleden in elke provincie af, echter het meest in de provincies Friesland (-25%), Groningen (-24%) en Limburg (-24%).

Bron: Graydon