• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

‘Slecht betaalgedrag remt groei bedrijven’

Slecht betaalgedrag en de duur van de recessie zetten een rem op de groei van bedrijven, denkt een derde van de ondernemers, zo blijkt maandag uit de European Payment Index (EPI) van Intrum Justitia.
Vier op de tien ondernemers verwachten dat de situatie het komende jaar zal verslechteren. Meer dan de helft van de bedrijven heeft te kampen met een verslechtering van de liquiditeit door achterstallige betalingen.
Klanten betalen vooral te laat vanwege financiële problemen, zo vermoedt 86 procent van de ondervraagde financieel directeuren. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen met opzet te laat betaald.
Debiteuren betaalden in 2011 wel iets sneller dan in het voorgaande jaar. Terwijl in 2011 56 procent van de vorderingen binnen 30 dagen werd voldaan, was dit in 2010 nog 55 procent.
Een derde deed er 31 tot 90 dagen over om zijn rekeningen te voldoen. In elf procent van de gevallen duurde het langer dan 90 dagen.

Overheidsinstellingen
Vooral overheidsinstellingen lieten beter betaalgedrag zien. Ook consumenten betaalden iets vlotter. In de sector business-to-business steeg de betalingsvertraging juist met een dag.
Bijna de helft van de ondernemers vindt dat de overheid te weinig doet om hen te beschermen tegen de risico’s van te late betaling.

Vicieuze cirkel
“Op tijd betalen kan de vicieuze cirkel doorbreken waarin we met elkaar zijn beland”, legt directeur Edwin Prevoo van Intrum Justitia uit.

“Ondernemers hebben te maken met klanten die hun rekeningen te laat betalen. Daardoor gaan ze zelf vaak ook weer te laat betalen. Op deze manier creëren we een impasse die slecht is voor de economie en de schatkist.”

Bron: NU Zakelijk