• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Tarieven

Dossierkosten
De dossierkosten bedragen standaard € 45,00 en dienen in eerste instantie door uw debiteur betaald te worden. Mocht verhaal van deze kosten onverhoopt niet mogelijk zijn, dan betaalt u als opdrachtgever.

Informatiekosten
De informatiekosten bedragen standaard € 35,00. Ook deze kosten komen in principe voor rekening van uw debiteur. Indien er geen verhaal mogelijk is, dan betaalt u als de opdrachtgever.

Incassokosten
NFD Incasso werkt volgens het principe dat uw debiteur de incassokosten betaalt. Daarbij verhogen wij de hoofdsom met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten, gebaseerd op onderstaande staffel:

Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500,00 15% € 40,00 € 375,00
Over de volgende € 2.500,00 10% € 625,00
Over de volgende € 5.000,00 5% € 875,00
Over de volgende € 190.000,00 1% € 2.775,00
Over de volgende € 200.000,00 0,5% € 6.775,00

Geen resultaat? Geen kosten!
Wij berekenen onze provisie alleen over de uiteindelijke, door uw debiteur betaalde bedragen. Dus buiten de dossier- en incassokosten geldt: geen resultaat, dan ook geen kosten! Onze provisie geldt over het geïncasseerde bedrag, ongeacht of de betaling aan u of aan NFD Incasso plaatsvindt. Indien de incassowerkzaamheden leiden tot teruggave van goederen of tot creditering van (een deel van) de vordering, dan wordt dit ook aangemerkt als zijnde een betaling.

Voortijdig staken?
Verzoekt u NFD Incasso om gedurende de looptijd van de incassoprocedure de behandeling van een vordering te staken? Dan sluiten wij het dossier tegen een gereduceerde provisie van 50% van de oorspronkelijke incassokosten, verhoogd met eventuele voorschotten.

Kosten gerechtelijke procedure
Een procedure bij de kanton- of civiele rechter brengt verschillende kosten met zich mee. Sommige kostenposten zijn standaard; andere zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering:

– Dagvaarding kantongerecht (exclusief betekening):  € 190,00
– Verzoekschrift: € 175,00
– Behandeling ter zitting kantongerecht: € 110,00 per uur
– Behandeling ter zitting rechtbank: € 210,00 per uur
– Kosten-derden zoals griffierecht, conservatoirbeslag, betekening vonnis en dergelijke zijn
afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom.

Bij toewijzing van de vordering worden voornoemde kosten volledig bij uw debiteur in rekening gebracht. Een zorgvuldig voortraject, inclusief een juiste buitengerechtelijke incassoprocedure, vergroot de kans dat de rechtbank uw vordering daadwerkelijk toewijst.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten.